SIEM – (Güvenlik Bildirimi ve Olay Yönetimi)

SIEM - (Güvenlik Bildirimi ve Olay Yönetimi)

Bir dizi tehdit algılama teknolojisi olarak SIEM sistemleri, bir kuruluşun siber güvenlik duruşunun bütüncül bir görünümünü sağlar. Bir SIEM hizmeti, kötü amaçlı etkinlikleri işaretlemek ve gerçek zamanlı olarak uyarılar oluşturmak için günlük ve olay bilgilerini toplar, yönetir ve analiz eder. Ayrıca en son siber tehditlerin bir veritabanını tutar, böylece siber saldırıları tanımlamak ve aktif olarak savunmak için şüpheli davranışlar çapraz referanslanabilir.

Gelişmiş SIEM çözümlerimiz ile kuruluşlara güvenlik, performans ve uyumluluk yönetimi için kapsamlı ve ölçeklenebilir bir çözüm sunmaktayız.