Hikayemiz

Solid Bilişim Teknolojileri olarak, kurumların bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını karşılamak adına 2016 yılından beri, kaliteli ve çözüm üreten şirket politikasıyla hizmet vermeye devam etmekteyiz. Marka bağımsız olarak, küçük ölçekli firmalardan büyük kurumlara ve kamu kuruluşlarına kadar firmalara bilgi teknolojileri dahilinde teknik destek ve danışmanlık, ürün tedariki, sistem altyapı kurulumları ve bakım anlaşmaları gibi uçtan uca BT destek hizmetleri sunmaktayız.

Hizmetlerimiz

danışmanlık hİzmetlerİAğ ve sistem altyapısı içerisinde kullanılan ürünlerin servislerinin analizinin yapılması, stabil çalışması ve sorun gidermeye yönelik çözümlerin uygulanması konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

network & Sİstem projelendİrme ve kurulum hİzmetlerİ


Firmaların sistem ve ağ altyapısında gerçekleştirdiğimiz analizler sonucu gereksinimlerinin doğru analizini yaparak, bu gereksinimlerin karşılanmasına yönelik etkili çözümler önermek, ürün seçimi ve sistemlerin devreye alınmasına yönelik projelendirme hizmetleri sağlamaktayız.

7/24 profesyonel bakım ve destek hİzmetlerİ


Bakım ve sistem destek hizmetleri ile firmaların mevcut sistemlerinin ve alt yapılarının analiz ve iyileştirmeleri, standartlara uygun bir şekilde en iyi performans ile çalışmasının sağlanması, karşılaşılan problemlerin hızlı bir şekilde çözülebilmesi adına 7/24 bakım ve sistem destek hizmetleri sağlamaktayız.

Gelişmiş Güvenlik Çözümlerimiz

next generatıoN fırewall & utm


NGFW çözümleri ile tümleşik güvenlik sistemlerini (DLP,IPS,IDS,Content Filtering,AV Control) tek bir çatı altında toplayarak L2-L8 katman güvenliğini sağlamaktayız

syncronızed securıty


Sophos NGFW ve Endpoint çözümleri ile ağınızda uçtan uca senkronize güvenlik sağlamaktayız

Data Security (DLP) & next generatıon antıvırus


DLP (Data loss prevention) çözümleri ile şirket verilerinin dışarı sızdırılmasını ve veri kayıplarını engelliyoruz

SIEM SolutionsBilgi Güvenliği ve Olay Yönetimi Çözümleri

İş Ortaklarımız

FSM Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka Kule 3 No:8C/1 34764 Ümraniye/İstanbul, TR
+90 216 2258478
info@solidbilisim.com