EDR (Endpoint Detection and Response) XDR (Extended Detection and Response)

EDR (Endpoint Detection and Response) ve XDR (Extended Detection and Response), siber güvenlik alanında kullanılan güvenlik çözümleri ve yaklaşımlarıdır. Her ikisi de tehdit tespiti ve yanıt (threat detection and response) yeteneklerini geliştirmeye yönelik çabaları temsil eder. İşte her birinin temel özellikleri: 

 1. EDR (Endpoint Detection and Response): 
 • Tanım: EDR, bilgisayar ağlarındaki son noktalar (endpoint) üzerindeki tehditleri tespit etmeye ve bu tehditlere yanıt vermeye odaklanan bir güvenlik yaklaşımıdır. 
 • Kapsam: Genellikle masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, sunucular ve diğer son noktalar üzerinde faaliyet gösterir. 
 • Fonksiyonlar: 
 • Olayları kaydedip izler. 
 • Anomalileri belirler ve tehditleri tespit eder. 
 • İncelenmesi gereken olayları analiz eder. 
 • Yanıt ve müdahale yetenekleri sağlar. 
   
 1. XDR (Extended Detection and Response): 
 • Tanım: XDR, EDR’nin ötesine geçen bir yaklaşımdır ve sadece son noktaları değil, ağları, bulut ortamlarını ve diğer güvenlik verilerini de içerir. 
 • Kapsam: EDR’nin kapsadığı alanların yanı sıra ağ güvenliği, e-posta güvenliği ve diğer güvenlik katmanlarını içerir. 
 • Fonksiyonlar: 
 • EDR’nin yeteneklerini genişleterek farklı güvenlik veri kaynaklarından gelen bilgileri entegre eder. 
 • İleri tehdit analitiği ve otomasyon yeteneklerini kullanarak tespit ve yanıt süreçlerini geliştirir. 
 • Birleşik bir tehdit görünümü sunar, böylece güvenlik ekipleri farklı kaynaklardan gelen verileri bir arada görebilir. 
   

EDR ve XDR, modern siber tehditlere karşı daha etkili bir savunma sağlamak amacıyla geliştirilmiş çözümlerdir. Bu tür çözümler, tehditleri hızlı bir şekilde tespit etme, analiz etme ve buna uygun bir şekilde yanıt verme yetenekleriyle öne çıkarlar. XDR, farklı güvenlik katmanları arasında daha kapsamlı bir entegrasyon sağlayarak geniş bir tehdit yüzeyini ele almayı hedefler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *