MDR “Managed Detection and Response”

MDR, “Managed Detection and Response”ın kısaltmasıdır ve Türkçe’de “Yönetilen Tehdit Tespiti ve Yanıt” olarak çevrilebilir. MDR, siber güvenlik alanında bir hizmet modelini ifade eder. Bu hizmet modeli, organizasyonların siber tehditlere karşı daha etkili bir şekilde korunmasına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. MDR hizmeti, genellikle bir dış servis sağlayıcısı tarafından sunulur ve organizasyonların güvenlik durumunu sürekli olarak izleyip, tehdit tespiti ve yanıt süreçlerini yönetir. İşte MDR’nin temel özellikleri: 

 1. Tehdit Tespiti: 
 • MDR hizmeti, organizasyonun ağlarını, sistemlerini ve diğer güvenlik katmanlarını sürekli olarak izler. 
 • Anomali tespiti ve davranış analizi gibi gelişmiş tehdit tespit tekniklerini kullanarak potansiyel tehditleri belirler. 
 1. İncelenmiş Yanıt: 
 • Tehditlerin tespit edilmesi durumunda, MDR sağlayıcısı, olayları inceler ve tehdidi doğrular. 
 • Hızlı ve etkili bir yanıt stratejisi geliştirir ve uygular. 
 1. Yönetilen Hizmet Modeli: 
 • MDR, organizasyonların kendi güvenlik ekiplerine destek olmak amacıyla yönetilen bir hizmet modeli sunar. 
 • Güvenlik uzmanları, tehdit tespiti ve yanıt süreçlerini aktif bir şekilde yönetir. 
 1. Otomasyon ve Analitik Yetenekler: 
 • MDR, otomasyon araçlarını ve gelişmiş analitik teknikleri kullanarak tehditleri daha hızlı ve etkili bir şekilde tespit eder. 
 • İnsan analisti ve makine öğrenimi gibi teknolojileri birleştirir. 
 1. Sürekli İyileştirme: 
 • MDR hizmet sağlayıcıları, organizasyonun güvenlik durumunu sürekli olarak değerlendirir ve iyileştirme önerileri sunar. 
 • Güvenlik olaylarının analizi üzerinden öğrenilen bilgileri kullanarak sürekli olarak savunma mekanizmalarını güçlendirir. 

MDR, özellikle orta ve büyük ölçekli organizasyonlar için siber güvenlik stratejilerini geliştirmek ve uygulamak için önemli bir seçenek olarak kabul edilir. Bu hizmet modeli, organizasyonların siber tehditlere karşı daha hızlı, etkili ve proaktif bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *