Dell Force10 S4810 Stacking

Bu yazımızda Dell Force10 S4810 omurga switchlerde stacking’den bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi artık omurga switchlerimizi aktif-aktif çalıştırmaya önem veriyoruz.

Eskiden HSRP veya VRRP gibi aktif-pasif çalıştırırdık. Fakat şimdi iki omurgayı stacking yaparak aktif aktif çalıştırmak hem yedeklilik için hem de performans açısından daha mantıklıdır.

Topolojimizde iki adet S4810 alt alta durmaktadır ve her kenar switchden gelen uplink kablosu iki omurgaya da gelmektedir. Bu yapıda S4810’un önünde 4 adet 40 Gb/s portlar vardır. 2 adet switchide power off konumuna getirerek kabloları takınız. Daha sonra switchleri sırasıyla açınız. Bu switchlerin özel stack kablolarını 52,56,60 veya 64. portlarına takabilirsiniz. Daha sonra bu portlara aşağıdaki komutu giriniz.

(config):stack-unit 0 stack-group 15 –> buradaki 15 rakamı 64. portu stack group’a dahil eder.

(config):stack-unit 0 stack-group 14–> buradaki 14 rakamı da 60. portu stack group’a dahil eder.

Komutları her iki switch’e de girdikten sonra stack yapımız kurulmuş olacaktır. Bundan sonra yapılacak olan şey , kenar switchden gelen uplink portları omurga switchde LACP yaparak aktif-aktif çalışmasını sağlamaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *