DLP “Data Loss Prevention”

DLP, “Data Loss Prevention”ın kısaltmasıdır ve Türkçe’de “Veri Kaybı Önleme” olarak çevrilebilir. DLP, bir kuruluşun hassas verilerini koruma amacıyla kullanılan bir güvenlik yaklaşımını ifade eder. Temel olarak, DLP çözümleri, şirket içi veya şirket dışındaki kötü niyetli kullanıcıların, veri hırsızlığı veya sızıntısı gibi durumları önlemek için tasarlanmıştır.

DLP çözümleri, şu ana unsurları içerebilir:

  1. Veri Keşfi ve Sınıflandırma: Hassas verilerin belirlenmesi ve bu verilerin ne kadar önemli olduğunun belirlenmesi için kullanılır. Örneğin, kişisel bilgiler, finansal veriler veya şirket içi stratejik bilgiler gibi.
  2. Veri İzleme ve Kontrol: DLP çözümleri, verilerin hareketlerini izleyebilir ve belirlenmiş politikalara uygun olup olmadığını kontrol edebilir. Örneğin, belirli bir kullanıcı veya departmanın hassas verileri paylaşması durumunda uyarılar veya engellemeler yapabilir.
  3. Şifreleme: DLP, verilerin şifrelenmesiyle ilgili çözümleri içerebilir. Şifreleme, verilere yetkisiz erişimi önler ve veri sızıntılarını engelleyebilir.
  4. Politika Yönetimi: Kuruluşların belirli bir politika veya düzenlemeye uygun olarak çalışmasını sağlamak için DLP çözümleri, belirli politikaların uygulanmasını ve izlenmesini destekler

DLP, genellikle hem iç tehditlere karşı hem de dış tehditlere karşı koruma sağlamak için kullanılır. İş dünyasındaki birçok sektör, müşteri bilgileri, mali veriler ve ticari sırlar gibi hassas bilgileri korumak amacıyla DLP çözümlerine başvurabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *